fbpx

Lista ispita za smjer Administriranej biznisa

Januarski rok 2015
I Godina
II Godina
Napomena: Studenti koji su prijavili ispite a njihovo ime se ne nalazi na listi neka se obrate administraciji za pomoc.
Translate »