fbpx

Syllabuset – Edukimi i përgjithshëm në  muzikë

Gjuhë angleze 1 – MA. Bardha Gashi

Gjuhë angleze 2 – MA. Bardha Gashi

Këndim koral 1 dhe 2 – Ma.Hysen Nimani

Dirrigjim koral 1 dhe 2 – Prof.ma.Astrit Pallaska

Solfezh 1 dhe 2 – Ma.Astrit Pallaska

Piano-obligative 1 dhe 2 – Mr.Mimoza Pajaziti-Drançolli

Flautë 1 dhe 2 -instrument i II-të – Mr.Dardane Nallbani

Instrumenti i dytë-Klarinetë 1 dhe 2 – Mr.Fatbardh Gashi

Teoria e muzikës 1 dhe 2 – Ma.Hysen Nimani

Translate »