fbpx
Program i Studimeve për departamentin Administrim Biznesi – Master

Për këtë program nuk organizohen ligjerata dhe nuk është aktiv!

Viti i parë – Semestri i parë

Nr.
ËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
4+2
10
O
2.
4+2
10
O
3.
4+2
10
Z
4.
4+2
10
Z
TOTALI
24
30

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Kontabiliteti i avansuar për menaxher
3+2
8
O
2.
Menaxhmenti Strategjik i avansuar
3+2
8
O
3.
Marketingu për menaxher
3+2
7
O
4.
Menaxhmenti financiar i avancuar
3+2
7
O
TOTALI
20
30

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
3+2
8
O
2.
3+2
8
O
3.
Teoritë bashkëkohore të organizimit
3+2
7
O
4.
Lëndë zgjedhore
3+2
7
Z
TOTALI
20
30

Lëndët zgjedhore – zgjedhet vetëm një lëndë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Etika e biznesit
3+2
7
Z
2.
E drejta e UE-së
3+2
7
Z
3.
Lidershipi
3+2
7
Z
4.
Menaxhimi i cilësisë
3+2
7
Z
5.
Bashkimet dhe blerjet e bizneseve
3+2
7
Z

Viti i dytë – Semestri i katërt

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
Tema e masterit
/
30
O
 
Total
20
30
 

 

Translate »