fbpx
Program i Studimeve për departamentin Administrim Biznesi –  Bachelor

Viti i parë – Semestri i parë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
2+2
6
O
4.
2+2
6
O
5.
2+2
6
O
TOTALI
20
30

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.      
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
2+2
6
O
4.
2+2
6
O
5.
2+2
6
O
 
TOTALI
20
30
 

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
2+2
6
O
4.
2+2
6
O
5.
2+2
6
O
TOTALI
20
30

Viti i dytë – Semestri i katërtë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
2+2
6
O
4.
2+2
6
O
5.
2+2
6
O
 
TOTALI
20
30
 

Viti i tretë – Semestri i pestë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
0+4
6
O
4.
2+2
6
Z
5.
2+2
6
Z
6.
2+2
6
Z
7.
2+2
6
Z
8.
2+2
6
Z
9.
2+2
6
Z
10.
2+2
6
Z
 
TOTALI
20
30
 

Viti i tretë – Semestri i gjashtë

Nr.
LËNDA
ORË
ECTS
OBLI./ZGJ.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
Punimi i diplomës
0+4
12
O
4.
2+2
6
Z
5.
2+2
6
Z
6.
2+2
6
Z
7.
2+2
6
Z
8.
2+2
6
Z
 
TOTALI
20
30
 
Translate »