Dokumente tjera

Përshkrimi Data Shiko në pdf
LIGJI  Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË  REPUBLIKEN E KOSOVËS   Shkarko
KORNIZA KOMBTARE E KUALIFIKIMEVE   Shkarko
Raporti i Vlerësimit Baze – universiteti Haxhi Zeka   Shkarko
Vlerësimi i rëndësisë se tregut te punës për programet ekzistuese te studimit te universitetit “Haxhi Zeka” ne Peje   Shkarko
     

 

Translate »