Dokumente tjera

PërshkrimiDataShiko në pdf
LIGJI  Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË  REPUBLIKEN E KOSOVËS Shkarko
KORNIZA KOMBTARE E KUALIFIKIMEVE Shkarko