fbpx

Dokumente tjera

Përshkrimi
Data
Shiko në pdf
LIGJI  Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË  REPUBLIKEN E KOSOVËS
 
KORNIZA KOMBTARE E KUALIFIKIMEVE
 
Raporti i Vlerësimit Baze – universiteti Haxhi Zeka
 
Vlerësimi i rëndësisë se tregut te punës për programet ekzistuese te studimit te universitetit “Haxhi Zeka” ne Peje
 
 
 
 

 

Translate »