fbpx

Bachelor u Menadžmentu biznisa – Syllabus

Bachelor u Menadžmentu biznisaSyllabus

Profili: 

  1. Adminsitriranje biznisa,
  2. Banke i Finansije,
  3. Računovodstvo i Revizija.

Prve 2 godine zajedničke

Prva godina – Prvi semester      
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Matematika u biznisu i ekonomiji 3+2 5  
2. O Mikroekonomija 3+2 5  
3. O Osnovi biznisa 3+2 5  
4. O Osnovi IT 3+2 5  
5. O Osnovi finansija 3+2 5  
6. O Osnovi računovodstva 3+2 5  
    Ukupno 18+12 30  
Prva godina – Drugi semestar:      
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Makroekonomija 3+2 5  
2. O Osnovi menadžmenta 3+2 5  
3. O Akademsko pisanje 3+2 5  
4. O Engleski jezik I 2+2 4  
5. O Statistika 3+2 6  
6. I Informatika u biznisu 3+2 5  
7. I Finansijsko računovodstvo* 3+2 5  
8. I Računovođa u biznisu** 3+2 5  
    Ukupno 17+13 30  
Druga godina – Treći semestar:      
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Biznis okoliša 3+2 5  
2. O Menadžment ljudskih resursa 3+2 5  
3. O Elektronski biznis 3+2 5  
4. O Operacioni menadžment 3+2 5  
5. O Marketing 3+2 5  
6. I Ekonomija Evropske Unije i Kosova 3+2 5  
7. I Finansijski menadžment* 3+2 5  
    Ukupno 18+12 30  
Druga godina – Četvrti semestar:      
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Međunarodni biznis 3+2 5  
2. O Preduzetništvo 3+2 5  
3. O Korporativne finansije 3+2 5  
4. O Monetarna ekonomija 3+2 5  
5. I Komunikacija u biznisu 3+2 5  
6. I Menadžment znanja 3+2 5  
7. I Tržište i finansijske institucije 3+2 5  
8. I Upravljanje bankama* 3+2 5  
9. I Statistička analiza** 3+2 5  
10. I Upravljanje bazom podataka 3+2 5  
    Ukupno 18+12 30  
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Praksa i razvoj karijere 0+4 3  
2. I Engleski jezik II 3+2 5  
2. I E-bankarstvo* 3+2 5  
2. I Pravo biznisa 3+2 5  
2. I Strateški menadžment 3+2 5  
2. I Marketing u bankarstvu i osiguranju 3+2 5  
2. I Njemački jezik 3+2 5  
  Profil: Administriranje biznisa Preduslov: Ne postoje posebni preduslovi za nastavak ovog programskog profila, osim onih utvrđenih po Statutu.
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav/Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Menadžment MSP 3+2 5  
2. O Organizaciono ponašanje 3+3 6  
3. O Upravljanje projektima 3+3 6  
4. O Mikroekonomska analiza 3+2 5  
    Ukupno 15+16 30  
Treća godina – Šesti semestar:
1. O Metodologija izrade diplomskog rada 2+1 4  
2. O Lideršip 3+2 5  
3. O Informacioni sistemi 4+2 6  
4. O Spoljna trgovina 3+2 5  
5. O Diplomski rad   10  
    Ukupno 12+7 30  
  Profil: Banke i Finansije Preduslov: Da bi diplomirali na ovom profilu programa, morate imati najmanje 60 ECTS kredita na predmetima sa “*”
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Ekonometrija* 3+3 6  
2. O Budžetiranje* 3+3 6  
3. O Menadžersko računovodstvo* 3+2 5  
4. O Računovodstvo javnog sektora* 3+2 5  
    Ukupno 12+10 30  
Treća godina – Šesti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Metodologija izrade diplomskog rada 3+1 4  
2. O Javne finansije 3+2 5  
3. O Računovodstvo finansijskih institucija 3+2 5  
4. O Upravljanje rizikom 4+2 6  
5. O Diplomski rad   10  
    Ukupno 13+7 30  
 
  Profil: Računovodstvo i Revizija Preduslov: Da bi diplomirali na ovom profilu programa, morate imati najmanje 60 ECTS kredita na predmetima sa “*” ili **”
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav/Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Ekonometrija* 3+3 6  
2. O Revizija** 3+3 6  
3. O Finansijsko izvještavanje* 3+2 5  
4. O Upravljanje performansama* 3+2 5  
    Ukupno 12+10 30  
Treća godina – Šesti semestar:
Br. Obav/Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Metodologija izrade diplomskog rada 2+2 4  
2. O Finansijska analiza* 3+3 6  
3. O Međunarodne finansije* 3+2 5  
4. O Javne finansije* 3+2 5  
5. O Diplomski rad 10  
    Ukupno 12+8 30  

Napomena: Predmeti ili profili koji su (ili zahtjevaju) preduslov su označeni sa “*” i “**”

Translate »