fbpx

Bachelor u Menadžmentu biznisa – Syllabus

Bachelor u Menadžmentu biznisaSyllabus

Profili: 

  1. Adminsitriranje biznisa,
  2. Banke i Finansije,
  3. Računovodstvo i Revizija.

Prve 2 godine zajedničke

Prva godina – Prvi semester
 
 
 
Br.
Obav./Izb.
Predmet:
Čas P+V
ECTS
Predavač:
1.
O
3+2
5
 
2.
O
3+2
5
 
3.
O
3+2
5
 
4.
O
3+2
5
 
5.
O
3+2
5
 
6.
O
3+2
5
 
 
 
Ukupno
18+12
30
 
Prva godina – Drugi semestar:
 
 
 
Br.
Obav./Izb.
Predmet:
Čas P+V
ECTS
Predavač:
1.
O
3+2
5
 
2.
O
3+2
5
 
3.
O
3+2
5
 
4.
O
2+2
4
 
5.
O
3+2
6
 
6.
I
Informatika u biznisu
3+2
5
 
7.
I
3+2
5
 
8.
I
3+2
5
 
 
 
Ukupno
17+13
30
 
Druga godina – Treći semestar:
 
 
 
Br.
Obav./Izb.
Predmet:
Čas P+V
ECTS
Predavač:
1.
O
Biznis okoliša
3+2
5
 
2.
O
Menadžment ljudskih resursa
3+2
5
 
3.
O
Elektronski biznis
3+2
5
 
4.
O
Operacioni menadžment
3+2
5
 
5.
O
Marketing
3+2
5
 
6.
I
Ekonomija Evropske Unije i Kosova
3+2
5
 
7.
I
Finansijski menadžment*
3+2
5
 
 
 
Ukupno
18+12
30
 
Druga godina – Četvrti semestar:
 
 
 
Br.
Obav./Izb.
Predmet:
Čas P+V
ECTS
Predavač:
1.
O
Međunarodni biznis
3+2
5
 
2.
O
Preduzetništvo
3+2
5
 
3.
O
Korporativne finansije
3+2
5
 
4.
O
Monetarna ekonomija
3+2
5
 
5.
I
Komunikacija u biznisu
3+2
5
 
6.
I
Menadžment znanja
3+2
5
 
7. I Tržište i finansijske institucije 3+2 5  
8. I Upravljanje bankama* 3+2 5  
9. I Statistička analiza** 3+2 5  
10. I Upravljanje bazom podataka 3+2 5  
    Ukupno 18+12 30  
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Praksa i razvoj karijere 0+4 3  
2. I Engleski jezik II 3+2 5  
2. I E-bankarstvo* 3+2 5  
2. I Pravo biznisa 3+2 5  
2. I Strateški menadžment 3+2 5  
2. I Marketing u bankarstvu i osiguranju 3+2 5  
2. I Njemački jezik 3+2 5  
  Profil: Administriranje biznisa Preduslov: Ne postoje posebni preduslovi za nastavak ovog programskog profila, osim onih utvrđenih po Statutu.
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav/Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Menadžment MSP 3+2 5  
2. O Organizaciono ponašanje 3+3 6  
3. O Upravljanje projektima 3+3 6  
4. O Mikroekonomska analiza 3+2 5  
    Ukupno 15+16 30  
Treća godina – Šesti semestar:
1. O Metodologija izrade diplomskog rada 2+1 4  
2. O Lideršip 3+2 5  
3. O Informacioni sistemi 4+2 6  
4. O Spoljna trgovina 3+2 5  
5. O Diplomski rad   10  
    Ukupno 12+7 30  
  Profil: Banke i Finansije Preduslov: Da bi diplomirali na ovom profilu programa, morate imati najmanje 60 ECTS kredita na predmetima sa “*”
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Ekonometrija* 3+3 6  
2. O Budžetiranje* 3+3 6  
3. O Menadžersko računovodstvo* 3+2 5  
4. O Računovodstvo javnog sektora* 3+2 5  
    Ukupno 12+10 30  
Treća godina – Šesti semestar:
Br. Obav./Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Metodologija izrade diplomskog rada 3+1 4  
2. O Javne finansije 3+2 5  
3. O Računovodstvo finansijskih institucija 3+2 5  
4. O Upravljanje rizikom 4+2 6  
5. O Diplomski rad   10  
    Ukupno 13+7 30  
 
  Profil: Računovodstvo i Revizija Preduslov: Da bi diplomirali na ovom profilu programa, morate imati najmanje 60 ECTS kredita na predmetima sa “*” ili **”
Treća godina – Peti semestar:
Br. Obav/Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Ekonometrija* 3+3 6  
2. O Revizija** 3+3 6  
3. O Finansijsko izvještavanje* 3+2 5  
4. O Upravljanje performansama* 3+2 5  
    Ukupno 12+10 30  
Treća godina – Šesti semestar:
Br. Obav/Izb. Predmet: Čas P+V ECTS Predavač:
1. O Metodologija izrade diplomskog rada 2+2 4  
2. O Finansijska analiza* 3+3 6  
3. O Međunarodne finansije* 3+2 5  
4. O Javne finansije* 3+2 5  
5. O Diplomski rad 10  
    Ukupno 12+8 30  

Napomena: Predmeti ili profili koji su (ili zahtjevaju) preduslov su označeni sa “*” i “**”

Translate »