fbpx
Bursat Tajvaneze

Bursat Tajvaneze

Ministria e Punëve të Jashtme të Tajvanit, me qëllim të inkurajimit të ekspertëve dhe dijetarëve të huaj në të gjithë botën për të kryer hulumtime në universitetet apo institutet hulumtuese të Tajvanit si dhe me qëllim të promovimit të partneriteteve dhe bashkëpunim të dyanshëm, ofron bursa hulumtimi.
Koha për aplikim është prej 1 maj deri më 30 Qershor
Aplikoni online në: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply01.aspx
Për më shumë informacione shihni dokumentet e bashkëlidhura në gjuhën shqipe dhe angleze.

English Taiwan Fellowship

Shqip Taiwan Fellowship

Translate »