fbpx

Blog për studentë

Ese 1

1. Vështirësitë e argumentimit të krimit kibernetikë (Zyhdi Hajzeri)

Rëndësia e punimit

Përpjekja për të studiuar temën e krimit elektronik ka stimujt e saj normalë, moralë dhe materialë. Ai është përpjekje për të prekur aspekte të këtij krimi, për të hulumtuar nëse është i mundur kontrollimi i tij, si dhe një përpjekje për t’i kufizuar metodat përbërëse të përdorura në këtë lloj krimi, përfshirë edhe ato morale. Kjo mundëson që të qetësohen dhe sigurohen njerëzit për jetën e tyre dhe pronën nëpërmjet pranisë së një autoriteti në shtet që mund t’i kërkojë autorët dhe t’u kërkojë llogari e t’i dënojë. Shih më shumë

Ese 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »