fbpx
Aplikoni për bursa ndërkombëtare

Rotary Club Prishtina Newborn

Titulli:
Rotary Bursat për Paqe
Vendi dhe Data:
Prishtinë, 18 Shkurt 2020


Komunikata:
Rotaria është një organizatë shërbyese ndërkombëtare qëllimi i të cilëve është
bashkëpunimi i njerëzve nga fusha e biznesit dhe atyre profesional me qëllim të ofrimit te
shërbimeve humanitare, të nxitjes së standardeve të larta etike në të gjitha profesionet, si
dhe të avancojë vullnetin e mirë dhe paqen në mbarë botën.
Kjo është një organizatë e hapur për të gjithë njerëzit, pavarësisht nga raca, ngjyra, besimi,
feja, gjinia, apo preferenca politike. Rotaria ka gjithsenj 34,282 klube në mbarë botën, si dhe
mbi 1.2 milion individë të njohur si Rotarian, pjesëtar të këtyre klubeve.
Edhe këtë vit Rotary po ndan bursa për studentë të dalluar. “Rotary në botë ndan 130 bursa
këtë vit për student nga e gjithë bota, ku Kosova mund të jetë pjesë e saj dhe po punojmë të
kemi dikënd nga vendi ynë” tha Korab Zhuja, kryetar i klubit rotarian Prishtina Newborn
(www.rcpnb.org), si dhe District Rotary Peace Fellowship Subcommittee Chair. Studentët
quhen agjentët e paqës, dhe studiojnë në njërat nga qendrat e paqes së Rotary, që janë
universitete serioze dhe me emër.
Të gjithë ata që janë në kërkim të një burse, mund të shfrytëzojnë linkun më poshtë për t’u
njoftuar më shumë me programin, dhe procesin e aplikimit:

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

Translate »