fbpx

Administratë dhe Shërbime të Përgjithshme

Dr.sc. Osman Sejfijaj
Drejtor i Departamentit për Administratë dhe Shërbime të Përgjithshme
Rektorat
[email protected]
+383 (0) 39
Fitore Ajdini Guka
Zyrtare për Mbikëqyrjen e Ndërtimeve
Fakulteti Juridik
[email protected]
+383 (0) 39
Asistent i Këshillit Drejtues
Rektorat
@unhz.eu
+383 (0) 39
Ylfete Gashi
Asistente e Zyrës së Rektorit
Rektorat
[email protected]
+383 (0) 39
Translate »