fbpx
8th Rectors’ Forum of Southeast Europe and Western Balkans & 4th Eutopia Workshop 2024

8th Rectors’ Forum of Southeast Europe and Western Balkans & 4th Eutopia Workshop 2024

Nga data 30 deri më 31 maj 2024, Universiteti i Sarajevës priti takimin e 8-të të Forumit të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor.

Ky bashkëpunim rajonal filloi disa vite më parë, dhe gjatë viteve të fundit, universitetet e Rijekës, Beogradit dhe Lubjanës punuan së bashku për të siguruar punën e suksesshme të Forumit të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor si një rrjet kyç i rëndësishëm rajonal i arsimit të lartë. . Qëllimi i Forumit të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor është të forcojë bashkëpunimin midis universiteteve në Evropën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor në fushat e arsimit, kërkimit dhe inovacionit.

Në takimin e Forumit të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor morën pjesë 54 përfaqësues nga 21 institucione, përfshirë 8 rektorë dhe më shumë se 12 prorektorë. Universiteti “Haxhi Zeka” në këtë forum u përfaqësua nga rektori, prof.dr. Armand Krasniqi, prorektorja, prof.ass.dr. Alma Shehu Lokaj, drejtoresha për bashkëpunim ndërmkobëtar dhe z. Sami Gjuka.

Dita e parë e Forumit të Rektorëve Evropa Juglindore dhe Ballkani Perëndimor u fokusua në të ardhmen e universiteteve dhe aktivitetet e Forumit të Rektorëve dhe grupeve të punës. Fjalimi i mirëseardhjes u mbajt nga Prof. Dr. Rifat Škrijelj, Rektor i Universitetit të Sarajevës, i cili theksoi se ndërsa po kalojmë nëpër sfidat dhe mundësitë e shekullit të 21-të, është e domosdoshme që të kemi më shumë dialog ndërkulturor. Ai gjithashtu tha: “Ndërsa ne i drejtohemi sfidave dhe mundësive të shekullit të 21-të, është e domosdoshme që të nxisim një bashkëpunim më të madh midis institucioneve tona. Duke ndarë përvojat, burimet dhe praktikat më të mira, ne mund të ndërtojmë një ekosistem më të fortë dhe më elastik të arsimit të lartë nga i cili përfitojnë të gjithë studentët dhe studiuesit tanë. Unë besoj fort në fuqinë e bashkëpunimit rajonal dhe autonomisë universitare.

Universitetet tona kanë potencialin për t’i drejtuar vendet tona drejt një drejtimi më pozitiv dhe progresiv. Ky besim ka udhëhequr përpjekjet e mia gjatë gjithë mandatit tim dhe mbetet një gur themeli i vizionit tim për të ardhmen.” Anna-Lena Claeys-Kulik dhe Thomas Ekman Jørgensen, autorët e dy dokumenteve me ndikim të EUA të botuar këtë vit, prezantuan diskutimin mbi të ardhmen e universiteteve.

Dokumentet janë rezultat i projektit UniFE, një nga nismat më me ndikim dhe më të rëndësishëm të Shoqatës së Universiteteve Evropiane. Prezantimi u pasua me debat dhe reflektim nga drejtuesit e universiteteve, të cilët theksuan potencialin dhe perspektivat e ndryshme të ardhshme të arsimit të lartë, kërkimit dhe inovacionit në të gjithë Evropën, me fokus të veçantë në Evropën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor. Diskutimi i panelit u moderua nga Prof. Snježana Prijić-Samaržija, rektore e Universitetit të Rijekës dhe kryetare e Forumit të Rektorëve për Evropën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor. Pas prezantimit të Forumit të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor dhe aktiviteteve të grupeve punuese, pjesëmarrësit diskutuan për përdorimin e infrastrukturës kërkimore nën udhëheqjen e Sinisha Marçiq nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC). Gjithashtu u vendos që të zhvillohet një identitet korporativ për Forumin e Rektorëve për Evropën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor dhe që nismat e reja për anëtarësim të diskutohen dhe vendosen në Asamblenë e ardhshme të Përgjithshme në Manastir në shtator. Pasdite, pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe paralele pune për të adresuar sfidat me të cilat përballet arsimi i lartë dhe kërkimi në këtë pjesë të Evropës.

Dita e dytë iu kushtua punëtorisë së 4-të Eutopia mbi financimin e kërkimit në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe institucional. Gjatë seminarit, përfaqësues nga institucionet pjesëmarrëse prezantuan shembuj të financimit të kërkimit shkencor, praktikave dhe sfidave me të cilat përballen.

Translate »