fbpx

Njoftohen të gjithë studentë e nivelit Master, Dep. MBNJ Lënda: Teoija e vendimarrjes me Prof. Justina Pula, se në pamundësi të ardhjes së Profesoreshes, ligjeratat nuk do të mbahen sot, me dt. 08.12.2015 do të kompenzohen në javët në vijim.

 Kurse, me dt. 15.12.2015 në oren 16:00 do të mbahet Kollokfiumi i cili përfshin kapitujt I,II,III,IV dhe Faktorët e rrethinës.
Translate »