fbpx

Njoftim:

Njoftohen studentet e Fakultetit të Agrobiznesit sepër shkak të Festes së Bajramit me datë 12.09.2016, dhe Mbajtjes së Provimit pranues, afati i dytë për student të ri 2016/2017, më datë 20.09.2016.

Provimet më këto data shtyhen siç vijon:

Agromjedis dhe Agroekologji

  1. Kimia e përgjithshme dhe inorganike, provimi më shkrim mbahet më datë, 21.09.2016 ora 1500.
  2. Kultivimi i fidanëve në fushë të hapur, provimi mbahet më datë, 09.2016 ora 1200.
  3. Biokima, Provimi mbahet më datë, 13.09.2016 në ora 1000.
  4. Vlerësimi i pasojave në mjedise, Provimi mbahet më datë, 23.09.2016 në ora 1430.

Teknologjia e prodhimit bimor

  1. Kimia e përgjithshme, provimi mbahet më datë, 23.09.2016 ora 1500.
  2. Kimia organike, provimi më shkrim mbahet më datë, 21.09.2016 ora 1300.
  3. Përpunimi i maltit, provimi mbahet më datë, 23.09.2016 ora 1000.
  4. Entomologji, provimi mbahet më datë, 13.09.2016 ora 1100.

Teknologji ushqimore

  1. Kimia e përgjithshme dhe inorganike, provimi më shkrim mbahet më datë, 23.09.2016 ora 1300.
Translate »