fbpx

Lajmerohen studentet se kolokviumi i parë në lëndën Organizimi Industrial – Prof. Dr. Ibrahim Krasniqi do të mbahet ditën e enjte me datë 21.04.2016 sipas këtij orari:
Grupi i parë (Nga shkronja A) në ora 08:45
Grupi i dytë në ora 09:50
Studentët duhet të posedojnë ID kartelen apo letërnjoftim në ditën e mbajtjes së kolokviumit.

Translate »