Lista e studentëve të Diplomuar

Lista e  studentëve të diplomuar në drejtimet Edukim në muzikë, Edukim i përgjithshëm në muzikë dhe Edukim artistik në instrumente frymore

2016-2018-Lista e studenteve të diplomuar-Fakulteti i Arteve

2019-Lista e studenteve të diplomuar-Fakulteti i Arteve