Senati i Universitetit ‘’Haxhi Zeka’

Prof. Dr. Fadil Millaku – Rektor – Kryesues i Senatit
fadil.millaku@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala – Prorektore
sabiha.shala@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Afrim Selimaj – Prorektor
afrim.selimaj@unhz.eu

Prof.Asoc.Dr.Ibish Mazreku – Prorektor
ibish.mazreku@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Halit Shabani – U.d. Dekan- anëtar
halit.shabani@unhz.eu

Prof. Ass. Gani Asllani – U.d. Dekan- anëtar
gani.asllani@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Adem Dreshaj – U.d. Dekan- anëtar
adem.dreshaj@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Nexhdet Shala – U.d. Dekan- anëtar
nexhdet.shala@unhz.eu

Prof. Asoc. Mr. Mimoza Pajaziti Dranqolli – U.d. Dekan- anëtar
mimoza.pajaziti@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Emrus Azizoviç – Senator i Fakultetit të Biznesit – anëtar
emrus.azizovic@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Kolë Krasniqi  – Senator i Fakultetit Juridik – anëtar
kole.krasniqi@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Baki Koleci – Senator i Fakultetit MTHM – anëtar
baki.koleci@unhz.eu

Msc. Violeta Berlajolli – Senator i Fakultetit të Agrobiznesit – anëtar
violeta.berlajolli@unhz.eu

Prof.Asoc.Mr. Dardane Nallbani – Senator i Fakultetit të Arteve – anëtar
dardane.nallbani@unhz.eu

Msc. Sami Gjuka – Përfaqësues nga Administrata-anëtar
sami.gjuka@unhz.eu

Rrezarta Hajdaj – Kryetar i Parlamentit studentor-anëtar
rrezarta.hajdaj@unhz.eu

Parlamentit studentor-anëtar