Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Master 2018-2021

Program i Studimeve për departamentin Menaxhimi i Burimeve njerëzore – Master … Continue reading Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Master 2018-2021