Zgjedhjet e Përgjithshme

Zgjedhjet e Përgjithshme

Këshilli Drejtues në mbledhjen e mbajtur me dt. 10.05.2017 mori vendim për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Please follow and like us: