Zgjatet afati për aplikim në konkursin për regjistrim të studentëve 2021/2022

Zgjatet afati për aplikim në konkursin për regjistrim të studentëve 2021/2022

Zgjatet afati për aplikim në konkursin për regjistrim të studentëve në nivelin bachelor të vitit akademik 2021/2022

Njoftohen të gjithë aplikantët të cilët dëshirojnë të aplikojnë në programet e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se është shtyer afati për aplikim dhe dorëzim të dokumenteve deri me datën 29.08.2021.

Linku për aplikim: apliko.unhz.eu

Please follow and like us: