Vizitë studimore nga studentët e UHZ-së  në Laboratorin e Forenzikës

Vizitë studimore nga studentët e UHZ-së në Laboratorin e Forenzikës

Vizitë studimore nga studentët e UHZ-së  në Laboratorin e Forenzikës
Studentët të Universiteti “Haxhi Zeka” të Fakultetit Juridik, ishin për vizitë studimore në Laboratorin e Forenzikës të organizuar nga përfaqësuesit e Parlamentit Studentor. Ata zhvilluan vizitë një ditore në Laboratorin e Forenzikës duke i’u dhënë kështu mundësia që të shohin nga afër hapësirat e laboratorit, procedurën e nxjerrjes së gjurmëve dhe mjetet e punës. Studentët u mirëpriten nga Profesori Xhemajl Ademaj, Drejtor i Departamentit të Traseologjisë dhe ekspertët e fushës që punojnë në këtë laborator.
Translate »