Vizitë nga delegacionet e jashtme

Vizitë nga delegacionet e jashtme

Me iniciativen e z. Liridon Thaqi-t nga Belgjika, Universitetin Haxhi Zeka ne Peje e vizituan, Prof.Dr. Lievens Bavo (Filozofi Lindore) Universiteti Hopkins ne Maryland Baltimor, USA – Diplomat Belg ne Azi per 20 vite, Prof.Dr. Lievens Patrick (Kimi), Universiteti Leuven ne Begjike – Ekolog per ndermarresi, Prof.Dr. Chi Liman (Drejtimi Kinez), Universiteti Hopkins ne Maryland Baltimor, USA, Roos Renders (Keshilltare e Ministrit te Jashtem te Belgjikes per 20 vite, Lievens Pieter (Koordinues per te drejtat e refugjateve) ne Ministrine e Brendshme te Belgjikes, Saccasyn Veerle (Agrokulture dhe Farmaci).
Qellimi i vizites ishte mundesia e bashkepunimit dhe kembimit te pervojave.

Please follow and like us: