Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, i akreditohet edhe një program i studimeve

Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, i akreditohet edhe një program i studimeve

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC), në mbledhjen e 75-të, të mbajtur me 26.07.2019, mori vendim për akreditimin e programit të studimit “E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane, LLM”, të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, për periudhën tre vjeçare, 1 tetor 2019 – 30 shtator 2022.

Please follow and like us: