Universiteti i Pejës dhe Gjakovës me program të përbashkët të studimeve

Universiteti i Pejës dhe Gjakovës me program të përbashkët të studimeve

Mbështetur në Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë dhe Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”, rektorët e dy universiteteve Prof.Dr. Fadil Millaku dhe Prof.Ass.Dr. Artan Nimani, morën VENDIM për formimin e Komisionit të përbashkët ndëruniversitar, për përgatitjen e aplikacionit për akreditim, të programit të përbashkët studimor nga fusha e nutricionit dhe dietikës.
Ky vendim u nënshkrua në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”, me datë 27.08.2020.

Please follow and like us: