UHZ pjesë e “Inovation & Impact Virtual Mini Summit and Live Ranking Lunch”

UHZ pjesë e “Inovation & Impact Virtual Mini Summit and Live Ranking Lunch”

Sot, Prorektorja për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore, Prof.Asoc.Dr. Sabiha Shala dhe një pjesë e stafit akademik, në emër të UHZ-së morën pjesë në “Inovation & Impact Virtual Mini Summit and Live Ranking Lunch”, punimet e të cilit janë njëditore (22.04.2020).

Përveç temave që diskutohen në lidhje me rolin e Universitetit në fushën e Hulumtimit dhe Inovacionit edhe në kohën e pandemisë COVID-19, ky samit do të prezantojë edhe të dhënat rreth rangimit të universiteteve në nivele ndërkombëtar në fushën e hulumtimit. Në këtë proces rangimi vjetor kanë aplikuar mbi 800 institucione nga 89 vende.

https://www.timeshighereducation.com/summits/innovation/2020/

Please follow and like us: