UHZ për 599 vende më lartë në Webometrics

UHZ për 599 vende më lartë në Webometrics

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë rangohet për 599 vende më lartë nga Webometrics për gjashtëmujorin e parë të vitit 2019. Kurse për një vit UHZ-ja u rangua për 1588 vende më mirë.

Web Ranking ose Webometrics është renditja më e madhe akademike e institucioneve të arsimit të lartë, e cila realizohet për të gjitha universitetet botërore nga Cybometrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC).

Please follow and like us: