fbpx
<strong>UHZ hyn në bashkëpunim formal me <a>Këshillin Prokurorial të Kosovës</a></strong>

UHZ ka formalizuar bashkëpunimin me Këshillin Prokurorial të Kosovës duke nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Palët u pajtuan për bashkëpunim të ndërsjellë institucional, përkatësisht shkëmbimin e përvojave profesionale për sistemin e drejtësisë penale në Republikën e Kosovës. Përmes këtij bashkëpunimi do të përfitojnë studentët e fakultetit juridik nga mundësia e punës praktike profesionale në sistemin prokurorial të Kosovës. Pikat tjera kyçe të memorandumit janë: bashkëpunimi për organizimin e seminareve dhe simpoziumeve profesionale të përbashkëta;  Përfaqësues të KPK-së do të ofrojnë ligjërata sipas nevojës në formën – ligjërues mysafirë; Bashkëpunimi në shkëmbim të literaturës shkencore dhe profesionale, etj.   marreveshje
Translate »