Trajnime per te rinj

Njoftohen studentet se MDA ne bashkepunim me Ministrine e Kultures, Rinise dhe Sportit ka filluar implementimin e projektit “Trajnime per te rinj”.

Ky trajnim ka per qellim zhvillimin e shkathtesive te rinjeve per ndermarresi dhe zhvillim te planit te biznesit permes kater moduleve: Hyrje ne ndermarresi, Marketing, Planifikim i biznesit, Planifikim financiar.

Kjo eshte nje thirrje e hapur per 200 te rinje, te moshes prej 18-24 vjeç, nga rajonet kryesore te Kosoves (Prishtine, Mitrovice, Peje, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Gjakove) dhe ne komunen e Graçanices. Me shume informata rreth projektit dhe aplikimit mund te gjeni ne kete link: http://seemda.com/cms/aplikimi-per-trajnime/

Please follow and like us: