fbpx
Thirrje për aplikim – Programi i Bursave të Masterit – Fondi Kosovaro-Amerikan për Arsim (KAEF)

Thirrje për aplikim – Programi i Bursave të Masterit – Fondi Kosovaro-Amerikan për Arsim (KAEF)

KAEF është një fond arsimor i administruar nga Këshillat Amerikanë dhe i dedikuar në zhvillimit ekonomik afatgjatë të Kosovës përmes edukimit të njerëzve të saj. KAEF ofron bursa të masterit për kosovarët premtues për trajnime të nivelit të lartë në universitete të zgjedhura të SHBA-së. Pas kthimit në Kosovë, të diplomuarit e programit marrin pozita udhëheqëse në qeveri, biznes, financa dhe organizata jofitimprurëse, duke përdorur njohuritë dhe aftësitë e tyre të arritura për të gjeneruar ndryshime të qëndrueshme dhe pozitive.

Programi KAEF tani ofron zgjedhjen e 2 shtigjeve të ndryshme të programit:

• Programi tradicional me bazë në SHBA: pjesëmarrësit vijnë në SHBA për kohëzgjatjen e programeve akademike 1 ose 2 vjetore, marrin pjesë në një stazh pas vitit të parë dhe kanë të drejtë për mundësi trajnimi pas akademik.

• Programi online: pjesëmarrësit ndjekin programet online nga një universitet ose kolegj i SHBA-ve. Çdo pjesëmarrës mban statusin e programit akademik me kohë të plotë dhe përfundon një gradë brenda kohëzgjatjes së pritshme (bazuar në universitetin amerikan). Kohëzgjatja e programit akademik varion nga 1-3 vjet.

Aplikimi Online për KAEF për vitin 2023 është i hapur dhe do të jetë i disponueshëm deri në orën 23:59 (EST) më 19 shtator 2022. Aplikimi juaj duhet të dorëzohet deri në atë datë në mënyrë që të merret në konsideratë në procesin e përzgjedhjes së këtij viti. Për të filluar aplikimin tuaj, ju lutemi vizitoni:

https://www.kaef-online.org/

IKAEF 2022-2023

Broschure

Translate »