THIRRJE PËR APLIKIM – HERITAGE LAB 2019 “RIGJETJA E TRASHËGIMISË SË LETNICËS”

THIRRJE PËR APLIKIM – HERITAGE LAB 2019 “RIGJETJA E TRASHËGIMISË SË LETNICËS”

Ftojmë të gjithë studentët e interesuar në fushat e arkitekturës, planifikimit urban, trashëgimisë kulturore dhe fushave të tjera respektive për të aplikuar ne punëtorinë e “Heritage Lab”

HERITAGE LAB është projekt edukativ i organizuar nga CHwB Kosovo i cili ka për qëllim krijimin e mundësive të reja për studentë të fushave të ndryshme që të mësojnë për metodat e dokumentimit, ruajtjës, rijetësimit dhe intepretimit të trashëgimisë kulturore përmës punës praktike dhe ligjeratave plotësuese. HERITAGE LAB paraqet një aktivitet të zhvilluar “in situ”, që do të thotë që problematikat e një lokaliteti të trashëgimisë kulturore mbikqyren drejtpërdrejtë në kohë reale, duke dhënë aty për aty zgjidhje për trajtimin, intepretimin dhe menagjimin e tij.

Për 12 ditë, studentët do të zhvillojnë njohuritë e tyre në fushën e trashëgimisë kulturore duke hartuar studimin e ruajtjes dhe zhvillimit të fshatit Letnicë, si dhe duke restauruar Mullirin e Frok Dokiçit. Për më tepër, ata do të kenë mundësi të mësojnë rreth ruajtjes dhe konservimit të trashëgimisë kulturore gjatë ligjeratave të ofruara nga profesorë dhe ekspertë të njohur ndërkombëtar dhe kombëtar, si dhe të kryejnë punë praktike të koordinuar nga zejtarë me eksperiencë.

Gjatë punëtorisë, 10 studentë do të përzgjidhen për të përfunduar praktikën e tyre tre mujore në Ministrinë e Kulturës ose institucionet e saj vartëse.

Afati i palimit 20.06.2019.

Punëtoria financohet nga OSCE dhe implementohet nga CHwB Kosova.

Please follow and like us: