Tani UHZ ka qasje në bibliotekën elektronike EBSCO

Në kuadër të projektit ResearchCult, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë ka fituar qasje në bibliotekën
elektronike EBSCO.
Sot, me datë 14 maj 2021 është realizuar trajnim nga përfaqësuesit e EBSCO për mënyren e qasjes në
bibliotekë nga ana e stafit akademik, administrativ dhe studentët e UHZ-së.

Please follow and like us: