fbpx
Takim informues për akreditim të moduleve profesionale me AKK

Takim informues për akreditim të moduleve profesionale me AKK

Në kuadër të projektit BUGI (WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE) që është duke u implementuar nga Fakultetit i Agrobiznesit, me 16.02.2021 u mbajt takim informues mes Menaxhmenit të UHZ-së dhe z. Avni Gashi drejtor i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve për akreditim të moduleve profesionale.
Qëllimi i ofrimit të këtyre moduleve është aftësimi profesional dhe certifikimi i studenteve në kuadër të programit master për Bujqësi Urbane, më të cilat synohet kryerja e aktivitete bujqësore sa i përket prodhimit, përpunimit dhe tregtisë së produkteve bimore dhe shtazore.

Translate »