fbpx
Studentët vizituan Prokurorin Themelore në Pejë

Studentët vizituan Prokurorin Themelore në Pejë

Studentët vizituan Prokurorin Themelore në Pejë

Parlamenti i Studentëve, së bashku me student/e të Fakultetit Juridik i Përgjithshëm të vitit të parë, dytë dhe tretë me datë 19.01.2017 zhvilluan një vizitë në Prokurorinë Themelore të Pejës dhe u mirëpritën nga Kryetari i sapo emëruar i Prokuroris Themelore Dr.Sc.Agim Kurmehaj. Studentët me këtë rast patën mundësinë të njoftohen me detyrat, përgjësit dhe rolin e këtij institucioni, njëherit edhe të shohin formën e shkresave të ndryshme juridike-penale dhe mënyren e trajtimit të një seance gjyqësore. Studentët me këtë rast, kërkuan nga Kryeprokurori që të punohet më shumë në drejtimin e krijimit të hapsirave për praktikë për studentët e UHZ-së, poashtu, edhe i’a uruan detyrën e re si Kryprokuror.

Translate »