Statistikat e FMTHM

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2020/2021.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e MTHM

Departamenti – Baçelor F M Gjithsej
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri 218 787 1005
Menaxhment në Turizëm (Gjuhë boshnjake) 36 45 81
Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis 46 64 110
Gjithsej sipas gjinisë 300 896 1196

Departamenti – Master F M Gjithsej
Menaxhim i Mjedisit 33 34 67

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.

Departamenti – baçëlor F M Gjithsej
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri 303 274 577
Menaxhment në Turizëm(Gjuhë boshnjake) 12 11 23
Gjithsej sipas gjinisë 315 285 600

Departamenti – Master F M Gjithsej
Menaxhim i Mjedisit 18 25 43