Statistikat e Fakultetit të Arteve

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2020/2021.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Arteve

Departamenti – Baçelor F M Gjithsej
Edukim në Muzikë 42 40 82
Edukim I Përgjithshëm në Muzikë 37 69 106
Edukim Artistik në Instrumente Frymore 7 10 17
Edukim Artistik në Interpretim 6 7 13
Gjithsej sipas gjinisë 50 86 136

Departamenti – Master F M Gjithsej
Edukim Muzikor 5 3 8

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.

Departamenti – baçëlor F M Gjithsej
Edukimi në Muzikë 13 10 23
Edukimi I Përgjithshëm në Muzikë 19 22 41
Edukim Artistik në Instrumente Frymore 1 2 3
Regji Filmi dhe TV 0 0 0
Gjithsej sipas gjinisë 33 34 67