Statistikat e Fakultetit të Agrobiznesit

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2020/2021.

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit të Agrobiznesit

Departamenti – Baçelor F M Gjithsej
Teknologji e Prodhimit Bimor 67 128 195
Agromjedis dhe Agroekologji 71 152 223
Teknologj Ushqimore 160 143 303
Gjithsej sipas gjinisë 298 423 721

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.

Departamenti – baçëlor F M Gjithsej
Teknologji e Prodhimit Bimorë 36 31 67
Agromjedisi dhe Agroekologjia 19 27 46
Teknologji ushqimore 67 28 95
Gjithsej sipas gjinisë 122 86 208