Statistikat e Fakultetit Juridik

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2020/2021.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin Juridik

Departamenti – LLB F M Gjithsej
Juridik i Përgjithshëm 1239 1846 3085

Departamenti – LLM F M Gjithsej
E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane 19 21 40

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.

Departamenti – baçëlor F M Gjithsej
Juridik i Përgjithshëm 653 378 1031

Departamenti – Master F M Gjithsej
Kushtetues – Administrativ 16 15 31
Juridiko – Penal 22 32 54
Gjithsej sipas gjinisë 38 47 85