fbpx
Projekti Bugi

UHZ pjesë e Konferences përfundimtare e projektit “BUGI” qe po mbahet në Fakultetin e Bujqësisë dhe Ushqimit, Universiteti i Sarajevës.
Projekti që filloi në 2017 po përfundon.
Duke mbetur rezultatet e arritura gjatë 4 viteve, ne do të përmendim më të rëndësishmet:

 • program studimi të zhvilluar në ciklin II “Bujqësia Urbane” në pesë institucione të arsimit të lartë në BiH, Kosovë dhe Mal të Zi
 • program LLL i zhvilluar në BiH, Kosovë dhe Mal të Zi, program LLL “Kopshti i Bujqësisë Urbane” është duke u zhvilluar aktualisht në UHZ dhe UNSA
 • serra të pajisura në të gjitha fakultetet – GREEN PORTAL i zbatuar me një numër të konsiderueshëm vlerësimesh ditore

  https://greenentrepreneurship.bugi.unsa.ba/

KONFERENC PINRFUNDIMTARE

E PROJEKTIT ERASMUS +

“INICIATIVA PËR BUJQËSI URBANE E BALLKANIT PERËNDIMOR – BUGI”

Në Fakultetin e Bujqësisë dhe Ushqimit të Universitetit të Sarajevës, u mbajt konferenca përfundimtare e Projektit ERASMUS plus “INICIATIVA PËR BUJQËSI URBANE E BALLKANIT PERERNDIMOR – BUGI”.

Konferenca përfundimtare u mbajt më 7 dhe 8 tetor 2021. Pas fjalimeve përshëndetëse nga Rektori i Universitetit të Sarajevës (Prof. Dr. Rifat Škrijelj) dhe Dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Ushqimit, Universiteti i Sarajevës (Prof. Dr. Muhamed Brka), rezultatet e projektit u prezantuan nga pjesëmarrësit e projektit dhe studentët e Universiteteve që morën pjesë në projekt.

Pjesëmarrës në projektin BUGI dhe Konferencën Finale ishin:

 • Universiteti i Sarajevës (UNSA), Bosnje dhe Herzegovinë, Koordinator i Projektit
 • Universiteti Džemal Bijedić i Mostarit (UNMO), Bosnje dhe Hercegovinë
 • Universiteti i Donja Goricës (UDG), Mali i Zi
 • Universiteti Haxhi Zeka në Pejë (UHZ), Kosovë
 • Universiteti i Prishtinës (UP), Kosovë
 • Universiteti Alma Mater i Bolonjës (UNIBO), Itali
 • Universiteti SWUAS, Gjermani
 • Universiteti i Lubjanës (UL), Slloveni

Gjatë konferencës dy-ditore, u prezantuan aktivitete dhe te arritura të ndryshme në lidhje me projektin e bujqësisë urbane, por edhe informacione të tjera të rëndësishme në lidhje me projektet Erasmus plus në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Universitetin e Sarajevës, si ne vijim:

 • Prezantimi i Projektit BUGI (Prof. Dr. Pakeza Drkenda, PPF UNSA, koordinatore e projektit)
 • Sfidat dhe mundësitë për zhvillimin e bujqësisë urbane në vendet në tranzicion (Prof. Dr. Aleksandra Nikolić / Doc. Dr. Alen Mujčinović, PPF UNSA)
 • Bujqësia Urbane në Ballkanin Perëndimor: Preferencat e Konsumatorit (Doc. Dr. Bernd Pölling, Universiteti SWUAS)
 • Promovimi i edukimit dhe trajnimit në bujqësinë urbane duke u bazuar në projekte ndërkombëtare në qendrën kërkimore mbi mjedisin urban për bujqësinë dhe biodiversitetin (Giuseppina Pennisi, UNIBO)
 • Ushqyesit lokalë në bujqësinë urbane: përdorimi i nyjeve invazive japoneze si pleh organik në prodhimin e perimeve urbane (Dr. Rozalija Cvejić, UL BF)
 • Gjenerimi i formësimit të zhvillimit të bujqësisë urbane në zhvillimin e tregjeve – Pasqyrë nga Bosnja dhe Hercegovina (Asistent Profesor Dr. Alen Mujčinović, studentja Alema Puzović dhe Prof. Dr. Aleksandra Nikolić)
 • Përvoja nga Studentët e Kosovës (UP, UHZ)
 • Prezantimi i Zyrës Kombëtare ERASMUS + në Bosnjë dhe Hercegovinë (Z. Suad Muhibić, Zyra Kombëtare Erasmus + B&H)
 • Projektet Erasmus të UNSA (Adnan Rahimić, Zyra Erasmus UNSA)
 • Hyrje e shkurtër e aktiviteteve të projektit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Shkencave të Ushqimit të UNSA (Prof. Dr. Enisa Omanović-Mikličanin)
 • Prezantimi i projektit Erasmus + LANDS (Neboša Zlatković, Akademia e Studimeve Profesionale nga Serbia Jugore, Prokuplje)
 • Prezantimi i projektit Erasmus + STEPS (Prof. Dr. Sabahudin Bajramović, UNSA)
 • Praktika e mirë e Bujqësisë Urbane – Përfshirja (Vedad Vejzović, OJQ ProReha)
 • Turne në objektet ProReha (Adresa: Rašida Bešlije br. 73, 71320 Vogošća-Sarajeve)
Translate »