fbpx
Ekonomia më e fortë dhe barazia sociale

Ekonomia më e fortë dhe barazia sociale

Pjesëmarrja e stafit akademik në Webinar – Konferenca për të Ardhmen e Evropës: “Ekonomia më e fortë dhe barazia sociale”

Stafi akademik në departamentin e gjuhës boshnjake, pran Fakultetit të Biznesit Prof. ass. dr. Suada A. Džogović, Prof. ass. dr. Suada Ajdarpašić, dhe Fakultetit të Menaxhimit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis, Prof. ass. dr. Hajrija Škrijelj, Prof. ass. dr. Anela Džogović, merr pjesë në Webinar – Konferenca për Ardhmërinë e Evropës: “Ekonomia më e fortë dhe barazia sociale”. Konferenca u organizua nga Përfaqësia e Komisionit Evropian dhe Fakulteti Ekonomik në Split, në bashkëpunim me Europe Direct Split, e mbajtur më 23 nëntor 2021.


Konferenca për të Ardhmen e Evropës është një mundësi unike për qytetarët evropianë që të diskutojnë sfidat dhe prioritetet e Evropës. Qëllimi ishte përfshirja e qytetarëve të të gjitha moshave dhe profileve, veçanërisht të rinjtë, për t’u përfshirë në mënyrë aktive në të menduarit për të ardhmen e BE-së, për të thënë qartë se në çfarë lloj Bashkimi Evropian duan të jetojnë, çfarë duan të ndryshojnë dhe si.
Në dialog u diskutua ndër të tjera për vetëqëndrueshmërinë e ekonomisë evropiane dhe rëndësinë e garantimit të barazisë sociale.

Përgatitur nga Zyra për Kërkime Shkencore dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar

Translate »