fbpx
Njoftim për transfer në semestrin veror 2020/2021

Njoftim për transfer në semestrin veror 2020/2021

Njoftohen studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, që nga data 25.01.2021 deri më 01.02.2021 mund të paraqesin kërkesë për transferim nga njëri program në programin tjetër brenda institucionit.
Po ashtu, njoftimi vlen edhe për studentët e tjerë të cilët duan të transferohen nga universitetet e tjera publike në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, për semestrin veror të vitit akademik 2020/2021.


Vëmendje: Transferimi lejohet nga viti i dytë i studimeve.


Për të dhëna më të hollësishme ju lutemi të drejtoheni në njësitë përkatëse akademike.

Translate »