Njoftim për angazhimin e stafit akademik 2018-2019

Njoftim për angazhimin e stafit akademik 2018-2019

Rekomandimet për angazhim të personelit të jashtëm për vitin akademik 2018-2019 në Fakultetin e Arteve

Ne këtë link janë të gjitha listat e profesorëve të angazhuar

Translate »