Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë të nivelit  Master-Drejtimi penal,  të Fakultetit Juridik  që provimet : Krimi i organizuar transnacional e paraparë me datë 17.11.2016, Terrorizmi ndërkombëtarë e paraparë me datë 18.11.2016, dhe E drejta penale krahasuese e paraparë me datë 18.11.2016, shtyhen me datë 23.11.2016, nga ora 17:00.

Translate »