Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë të cilët i dëgjojnë ushtrimet në lëndën: E drejta penale, t’i përmbahen orarit si në vijim:
Grupi 1.Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: A,B,C,Ç,D,DH,E,Ë,ora 13:00-14:00,ditë e enjte.
Grupi 2. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat:
F,G,GJ,H,I,J,K, ora 14:00-15:00, ditë e enjte.
Grupi 3. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat:
L,LL,M,N,NJ,O,P, ora 13:00-14:00, ditë e premte.
Grupi 4. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat:
Q,R,RR,S,SH,T,TH,ora 14:00-15:00, ditë e premte.
Grupi 5. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat:
U,V,X,XH,Y,Z,ZH,ora 15:00-16:00, ditë e premte.

Me respekt,
Msc. Fatime Bamja

Translate »