NJOFTIM
Njoftohen studentët e vitit të III të sistemit të vjetër, departamenti AB, se provimi nga lënda Organizimi i ndërmarrjes do të mbahet me datën 14.09.2016 në ora 11h.
Prof.Ass.Dr. Halit Shabani

Translate »