fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi se kolokviumi i dytë në lëndën Menaxhimi i NVM-ve do të mbahet të mërkurën me 25.05.2016 në Sallën C2 sipas këtij orari:

Lista e studenteve
Vërejtje: Të gjithë studentët duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.
Suksese
Fjolla Trakaniqi

Translate »