Njoftim
Njoftohën studentët e vitit të dytë dhe vitit të katërtë se ligjeratat dhe ushtrimet nga lëndët E drejta familjare dhe trashëgimore, Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore, E drejta procedurale civile – pjesa e posaçme, E drejta sendore dhe E drejta e pronësisë intelektuale, ditën e shtunë me datën 14.05.2016 nuk do të mbahen. Të njëjtat do të zëvëndësohen ditën e martë me datën 17.05.2016 sipas orarit të njejtë.
Translate »