Njoftim

Ftohen studentët që kanë njohuri të gjuhës angleze dhe interes të jenë fitues të bursës për të vazhduar studimet në Ohio, me datën 22 mars të jenë pjesë e punëtorisë e cila do të mbahet në gjykatoren e Fakultetit Juridik.

Diskutimi do të jetë i hapur. Numri i studentëve është i kufizuar max 25 studentë. Të interesuarit duhet të vijnë në Fakultetin Juridik në katin e III-të, të regjistrohen te Sekretarja e Fakultetit. Afati për regjistrim është deri me datën 18.03.2019.

      Pauza e kafesë dhe drekës është e mbuluar nga organizatoret e punëtorisë:

Translate »