NJOFTIM
Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se provimi nga lëndë E Drejta e Punës i paraparë të mbahet për dt. 28.06.2017, shtyhet për një datë tjetër, për kohen e mbajtjes dhe orën do të njoftoheni më kohë nëpërmes Web faqes se Fakultetit.

Please follow and like us: