“Provimi Bazat e Ndërmarrësisë Dep. Administrim Biznesi (Bachelor ) mbahet nesër më 15.02.2017 ora 16:00.
Prof.Ass.Dr. Ibrahim Krasniqi
Ass.Alma Shehu
Translate »