Njoftohen, studentët e vitit të dytë Administrim Biznesi (Niveli Master), se mundësia e fundit, për ti prezentuar punimet e tyre hulumtuese në kuadër të lëndes Ndërmarrësia – MSc. Fisnik Morina, është data 30.01.2017, (e hënë) – ora 16.00 – 18.00.

Translate »