Njoftohen studentet e vitit të tretë departamenti AB, se kolokviumi i dytë në lendën Makroekonomi 2, të MSc. Luljeta Gllogjani, do të mbahet të premten me daten 20.01.2017, grupi i parë prej ores 09:20 – 10:00, grupi i dytë prej ores 10:00 – 10:40.

Translate »